Małgorzata Koprowska

        

Małgorzata Koprowska Life & Biznes Coach

Małgorzata Koprowska
www.akademianai.pl

Małgorzata Koprowska. tel. 792 529 448

Założycielka NOWOCZESNEJ AKADEMII INTEGRACJI (wcześniej Neurolingwistycznej Akademii Innowacji).  Kobieta – wizjoner o anaitycznym, twórczym umyśle, Coach & Trener Integralny Nlp oraz ekspert w dziedzinie usprawniania, wzmacniania skuteczności działań oraz wprowadzania  psychologicznych technik i efektywności w życiu osobistym człowieka i w biznesie. Cenny jest dla niej  sukces innych ludzi, ich rezultaty oraz realizacja efektów średnich i małych firm. Ich sukces jest dla niej zarówno jej sukcesem. Sam sukces traktuje jako pojęcie względne, widzi w nim bardziej konstruktywny i skuteczny sposób działania, po prostu pasjonującą drogę. Od 2011 roku zajmuje się Life & Business Coachingiem, jej pasją jest kilka kierunków psychologii (zwolenniczka psychologii humanistycznej, integracyjnej, pozytywnej oraz systemowej) w połączeniu z negocjacjami na podstawie oceny cech osobowości, cech temperamentu aż po układ nerwowy. Ekscytujące jest dla niej wykorzystywanie tej wiedzy w połączeniu w jeden zintegrowany naprzemienny system planowania działań człowieka, z oceną konkretnych cech osobowości, temperamentu oraz jak mocno łączy się to z motywacją człowieka do działania, zarówno w życiu osobistym i biznesowym. Łączenie w jeden zintegrowany system wszelkich działań jest dla niej inspirujące.

Swoją wiedzę i narzędzia,  czerpie ze światowego źródła ekspertów. Jej nauczycielami byli między innymi, sam John Grinder, twórca psychologii neurolingwistycznego programowania NLP, Carmen Bostic St. Clair, szkolący między innymi  jedne z największych korporacji na świecie. Autorytetem w dziedzinie psychologii jest dla niej Milton H. Erickson – amerykański psychiatra, niepodważalny autorytet w dziedzinie psychoterapii., światowej sławy psychiatra i hipnoterapeuta oraz Carl Ransom Rogers – amerykański psycholog i psychoterapeuta, jeden z głównych przedstawicieli psychologii humanistycznej, twórca psychoterapii zorientowanej na klienta oraz teorii organizmicznej. Zwolenniczka holistycznego podejścia i dążenia do spójności, integracji nieświadmomości ze świadomością.

  Podczas szkoleń, coachingów i doradztwa pomaga ludziom/firmom, wkłada w to swoje pełne zaangażowanie, wykorzystuje zintegrowany autorski i kompleksowy system  technik i umiejętności psychologicznych oraz zdobytą od jednych z najlepszych nauczycieli, oraz autorytetów zebraną przez ostatnie 7 lat wiedzę, którą przekazuje innym, aby ich działania zamieniały się w ich skuteczność, między innymi:

  Coachingową, szkoleniową, negocjacyjną, psychologiczną, biznesową, neurolingwistyczne programowanie, wiedza sprzedażowa, (również copywriting) dzięki, której, po szkoleniu ludzie i firmy zyskują  określone umiejętności oraz konkretne korzyści oraz mogą unikać niekorzystnych sytuacji i wielokrotnie popełnianych błędów.

Jej pasją jest łączenie ludzi oraz działań, psychologii z biznesem oraz systemowe widzenie, które pozwala na tworzenie skutecznych działań wspierających tym samym innych ludzi oraz firmy. Łączy pracę z pasją oraz integruje ją z życiem prywatnym, aby była zarazem spójna i przyjemna.

 Zajmuje się między innymi: 

Life & Business Coaching
Skuteczne Negocjacje
Negocjacje Extra Art
 • Negocjacje  i Coaching z wykorzystaniem cech osobowości oraz temperamentu
 • z wykorzystaniem kilku dziedzin nauki, oraz kilka kierunków psychologii, tj.:
 • psychologii społecznej, pozytywnej, integracyjnej, neurolingwistyczne programowanie, psychologia humanistyczna, psychologia systemowa)
 • Zarządzanie Firmą – Szkolenia
 • Jak prowadzić firmę
 • Jak osiągnąć Sukces
 • Współpraca pomiędzy firmami
 • Coaching Biznesowy
 • Coaching Zespołu
 • Budowanie Skutecznego Zespołu
 • Coaching Nlp, Mentoring
 • Skuteczne Negocjacje
 • Jak prowadzić Firmę i mieć z tego przyjemność
 • Jak zwiększyć zyski
 • Jak zwiększyć ilość klientów
 • Jak zwiększyć sprzedaż
 • Jak negocjować podwyżkę
 • Jak negocjować awans
 • Szkolenia dla firm
 • Rozwój Zawodowy
 • Szkolenia Menedżerskie
 • Coaching indywidualny
 • Life Coaching
 • Szkolenia dla pracowników
 • Rozwój pracownika
 • Rozwój Firmy
 • Neurolingwistyczne programowanie NLP
 • Negocjacje Zaawansowane (z wykorzystaniem kilku dziedzin nauki)
 • Sprzedaż z wykorzystaniem kilku dziedzin nauki,  oraz psychologii, jw.
 • Szkolenia sprzedażowe, szkolenia z pozyskiwania klienta, psychologiczne badanie potrzeb

Małgorzata Koprowska                         kontakt tel. 792 529 448

Skuteczne Negocjacje

Life & Business Coaching Nlp
Założycielka „Nowoczesnej Akademii Integracji”,

(wcześniej „Neurolingwistycznej Akademii Innowacji”)